Informacja w sprawie zwrotów opłat za wyżywienie

Informujemy, iż w związku z przerwą pracy szkoły, wynikającą z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, zgodnie z wystosowanym Komunikatem Dyrektora Zespołu Szkół w Subkowach, dokonane zostaną zwroty opłat za obiady za miesiące: październik i listopad 2020r.

Zwroty za wyżywienie zostaną wypłacone do dnia 15 grudnia 2020r. , na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, który należy pobrać ze strony internetowej szkoły i dostarczyć do sekretariatu ZKPiP w Małej Słońcy w terminie do dnia 27 listopada 2020r. lub przesłać drogą elektroniczną poprzez skan podpisanego wniosku lub zdjęcie wniosku z podpisem na adres szkoły: spmalaslonca@wp.pl.

Jednocześnie, w związku z zawieszeniem od 09 listopada 2020 r. zajęć stacjonarnych dla wszystkich klas I-VIII prosimy nie dokonywać opłat za obiady za grudzień 2020r.

W razie pytań proszę o kontakt e-mailowy: spmalaslonca@wp.pl lub telefoniczny: 509 827 805, 58-5368560.

 

 

...
Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
  • Mała Słońca; ul. Długa 1
  • + 58 536 85 60
  • kontakt@spmalaslonca.pl