Szewczyk Dratewka
13 listopada 2020
Szkoła Mała Słonca
20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
18 listopada 2020
Szewczyk Dratewka
13 listopada 2020
Szkoła Mała Słonca
20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
18 listopada 2020

Informacja w sprawie zwrotów opłat za wyżywienie

Informujemy, iż w związku z przerwą pracy szkoły, wynikającą z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, zgodnie z wystosowanym Komunikatem Dyrektora Zespołu Szkół w Subkowach, dokonane zostaną zwroty opłat za obiady za miesiące: październik i listopad 2020r.

Zwroty za wyżywienie zostaną wypłacone do dnia 15 grudnia 2020r. , na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, który należy pobrać ze strony internetowej szkoły i dostarczyć do sekretariatu ZKPiP w Małej Słońcy w terminie do dnia 27 listopada 2020r. lub przesłać drogą elektroniczną poprzez skan podpisanego wniosku lub zdjęcie wniosku z podpisem na adres szkoły: spmalaslonca@wp.pl.

Jednocześnie, w związku z zawieszeniem od 09 listopada 2020 r. zajęć stacjonarnych dla wszystkich klas I-VIII prosimy nie dokonywać opłat za obiady za grudzień 2020r.

W razie pytań proszę o kontakt e-mailowy: spmalaslonca@wp.pl lub telefoniczny: 509 827 805, 58-5368560.