Informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy, ul. Długa 1, 83-120 Subkowy.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Dane kontaktowe:
Adriana Głuchowska
Telefon: 696 011 969
Adres e-mail: auditor@auditorsecurity.pl