Nasza szkoła mieści się w miejscowości Mała Słońca, położonej na lewym brzegu Wisły, 9 km na południe od Tczewa.

Zgodnie ze swoim statutowym zadaniem, zapewniamy wszystkim uczniom wszechstronny rozwój. W siatce godzin lekcyjnych znajdują się zajęcia wyrównawcze i rozszerzające, terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna. Nauczamy również dzieci z orzeczeniami PPP oraz w systemie nauczania indywidualnego.

W trakcie całego roku szkolnego wdrażane są programy: wychowawczy i profilaktyczne, których treści realizowane są w różnych formach na zajęciach edukacyjnych i wychowawczych oraz w ramach pracy świetlicy socjoterapeutycznej, działającej przy naszej szkole.

Stwarzamy uczniom możliwość wyboru i dopasowania swoich uzdolnień i zainteresowań w zajęciach pozalekcyjnych (kółka: polonistyczne, redakcyjne, plastyczne, regionalne, ekologiczne, muzyczne, teatralne), prowadzone przez nauczycieli społecznie.

Uczniowie i rodzice chętnie angażują się w życie szkolne, czego dowodem jest prężnie działający Samorząd Uczniowski, przy współpracy z Radą Rodziców.

Nasi nauczyciele i uczniowie współpracują z różnymi placówkami: Urzędem Gminy w Subkowach, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biblioteką Gminną, Policją, Strażą Pożarną, Bankiem Spółdzielczym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Tczewie, Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, Schroniskiem dla zwierząt, Parafią Św. Stanisława Bpm w Subkowach, Parafią Św. Wojciecha w Gorzędzieju, Radami Sołeckimi. W szkole organizowanych jest wiele konkursów wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, w których nasi uczniowie osiągają sukcesy.
Organizujemy wiele imprez, zgodnie z harmonogramem kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, tj.:

Ślubowanie klas I oraz Pożegnanie absolwentów; Akademie z okazji świąt narodowych (Święto Odzyskania Niepodległości, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja); Zabawa i karnawałowa (dla uczniów i rodziców); Mikołajki; Wigilia szkolna; Walentynki; Pasowanie uczniów klasy I na czytelników; Imprezy ekologiczne (Sprzątanie Świata, Powitanie Wiosny, Dzień Ziemi); Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka; Dzień Sportu; Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

Nasza szkoła mieści się w miejscowości Mała Słońca, położonej na lewym brzegu Wisły, 9 km na południe od Tczewa.

Zgodnie ze swoim statutowym zadaniem,

zapewniamy wszystkim uczniom wszechstronny rozwój. W siatce godzin lekcyjnych znajdują się zajęcia wyrównawcze i rozszerzające, terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna. Nauczamy również dzieci z orzeczeniami PPP oraz w systemie nauczania indywidualnego.

Stwarzamy uczniom

możliwość wyboru i dopasowania swoich uzdolnień i zainteresowań w zajęciach pozalekcyjnych (kółka: polonistyczne, redakcyjne, plastyczne, regionalne, ekologiczne, muzyczne, teatralne), prowadzone przez nauczycieli społecznie.


W trakcie całego roku szkolnego

wdrażane są programy: wychowawczy i profilaktyczne, których treści realizowane są w różnych formach na zajęciach edukacyjnych i wychowawczych oraz w ramach pracy świetlicy socjoterapeutycznej, działającej przy naszej szkole.

Uczniowie i rodzice chętnie angażują się w życie szkolne,

czego dowodem jest prężnie działający Samorząd Uczniowski, przy współpracy z Radą Rodziców.


Nasi nauczyciele i uczniowie

współpracują z różnymi placówkami: Urzędem Gminy w Subkowach, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biblioteką Gminną, Policją, Strażą Pożarną, Bankiem Spółdzielczym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Tczewie, Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, Schroniskiem dla zwierząt, Parafią Św. Stanisława Bpm w Subkowach, Parafią Św. Wojciecha w Gorzędzieju, Radami Sołeckimi. W szkole organizowanych jest wiele konkursów wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, w których nasi uczniowie osiągają sukcesy.

Organizujemy wiele imprez, zgodnie z harmonogramem kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, tj.:

Ślubowanie klas I oraz Pożegnanie absolwentów; Akademie z okazji świąt narodowych (Święto Odzyskania Niepodległości, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja); Zabawa i karnawałowa (dla uczniów i rodziców); Mikołajki; Wigilia szkolna; Walentynki; Pasowanie uczniów klasy I na czytelników; Imprezy ekologiczne (Sprzątanie Świata, Powitanie Wiosny, Dzień Ziemi); Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka; Dzień Sportu; Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;