Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć