Zarządzenie Dyrektora z dnia 23. X. 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w szkole