Zarządzenie Dyrektora z dnia 23. X. 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w szkole

Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
  • Mała Słońca; ul. Długa 1
  • + 58 536 85 60
  • kontakt@spmalaslonca.pl