Dodatkowe informacje dla rodziców w sprawie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia uczniów

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji dotyczącej grupowego ubezpieczenia dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021 w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków informujemy, że termin wpłaty składki został przedłużony do 27 listopada 2020 r. Składkę w wysokości 35 zł można wpłacać przelewem lub w sekretariacie szkoły.

Comments are closed.
Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
  • Mała Słońca; ul. Długa 1
  • + 58 536 85 60
  • kontakt@spmalaslonca.pl