Warsztaty profilaktyczne

Warsztaty profilaktyczne

W dniach 27-28 lutego br. we wszystkich klasach 1-8 odbyły się warsztaty w ramach dwóch programów profilaktycznych, rekomendowanych, realizowanych przez Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Genesis.

Warsztaty w ramach programu “CUKIERKI” odbyły się w klasach 1-2 i 3-4.

Cele programu:

 • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających

i zagrożeń z nimi związanych;

 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
 • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
 • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu

pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w

problemach wydarzających się na terenie szkoły.

Warsztaty w ramach programu “DEBATA” odbyły się w klasach 5-6 i 7-8.

Cele programu:

 

 • wzrost wiedzy o szkodliwości substancji psychoaktywnych,
 • promocja zdrowego trybu życia,
 • kształtowanie przekonań normatywnych,
 • zmniejszenie ryzyka inicjacji alkoholowej,
 • wzmocnienie asertywności.

W każdej grupie uczniów warsztaty trwały 3 godziny lekcyjne. Zarówno uczniowie klas młodszych jak i starszych aktywnie uczestniczyli w zajęciach, które bardzo im się podobały.

Programy profilaktyczne zostały w całości sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Subkowach. Dyrekcja szkoły wraz z gronem pedagogicznym składają serdeczne podziękowania.

...
Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
 • Mała Słońca; ul. Długa 1
 • + 58 536 85 60
 • kontakt@spmalaslonca.pl