Kolorowy tydzień
Kolorowy tydzień w naszej szkole
28 maja 2024
Dzień Piżamy
Dzień Piżamy
4 czerwca 2024
Kolorowy tydzień
Kolorowy tydzień w naszej szkole
28 maja 2024
Dzień Piżamy
Dzień Piżamy
4 czerwca 2024

Spotkanie z panią policjantką

Spotkanie z panią policjantką

Spotkanie z panią policjantką

Uczniowie klas 1- 8 podczas spotkania z panią policjantką poruszali wiele ważnych i ciekawych tematów:

– odpowiedzialność karna nieletnich wobec przemocy fizycznej i psychicznej,
– konsekwencje prawne za wymuszenia i rozboje, niszczenie mienia prywatnego i społecznego,
– cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa w sieci,
– niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych,
– przypomnienie przepisów ruchu drogowego.