List Rzecznika Praw Dziecka
List Rzecznika Praw Dziecka
12 października 2022
Pasowanie na Ucznia
Uroczystość pasowania na ucznia
27 października 2022
List Rzecznika Praw Dziecka
List Rzecznika Praw Dziecka
12 października 2022
Pasowanie na Ucznia
Uroczystość pasowania na ucznia
27 października 2022

Spektakle profilaktyczne w naszej szkole

Spektakle profilaktyczne

Dnia 17 października br. w ZKPiP w Małej Słońcy odbyły się dwa spektakle profilaktyczne w wykonaniu aktorów teatru “Kurtyna” z Krakowa. Uczniowie z klas I – III obejrzeli spektakl pt.: “Zaczarowany eliksir”, natomiast dzieci z przedszkola uczestniczyły w spektaklu pt.: “Mapa skarbów”.

 

Wartości profilaktyczno – wychowawcze zawarte w spektaklach:

Edukacja zdrowotna – kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, szkodliwy wpływ używek (takich jak alkohol, papierosy) i „śmieciowego” jedzenia na zdrowie człowieka.
Kształtowanie postaw społecznych – wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, zachowanie obowiązujących norm i reguł kultury osobistej, odróżnianie dobra od zła, nieufność w stosunku do nieznajomych dorosłych oferujących prezenty czy też zachęcających do wspólnej zabawy lub spaceru.

Spektakle wzbudziły pozytywne zainteresowanie wśród uczniów, którzy oglądali je z zaciekawieniem i chętnie brali udział w zabawach zaproponowanych przez aktorów.

Program profilaktyczny oraz warsztaty profilaktyczne zostały w całości sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Subkowach.