Spektakle profilaktyczne

22 listopada br. w ZKPiP w Małej Słońcy aktorzy z Teatru “Kurtyna” zaprezentowali dwa spektakle profilaktyczne. Uczniowie klas 4-8 obejrzeli spektakl pt.: “Dwa bieguny”.

            Wartości wychowawczo-profilaktyczne przedstawione w spektaklu: empatia, wrażliwość na krzywdę i bezinteresowna pomoc w obliczu zagrożenia zdrowia i życia drugiego człowieka, radzenie sobie z negatywnymi emocjami oraz zachowaniami agresywnymi w domu i w szkole, zagrożenia dla zdrowia wynikające z biernego palenia, profilaktyka antynikotynowa, alkoholizm jako jednostka chorobowa mająca destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie człowieka i rodziny.

Spektakl pt.: ” Dziki zachód” z dużym entuzjazmem obejrzeli uczniowie klas 1-3 oraz przedszkolaki.

Wartości wychowawczo-profilaktyczne zawarte w spektaklu:

Edukacja zdrowotna – kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, szkodliwość używek takich jak alkohol czy papierosy, bierne palenie, uzależnienia behawioralne, aktywność fizyczna wpływająca korzystnie na nasz organizm. Kształtowanie postaw społecznych – wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu, mądrość w podejmowaniu decyzji, asertywność, a co za tym idzie nie uleganie namowom innych do wykonywania złych rzeczy.

Wydarzenie zostało w całości sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Subkowach. Dyrekcja szkoły wraz z gronem pedagogicznym składają serdeczne podziękowania.

Comments are closed.
Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
  • Mała Słońca; ul. Długa 1
  • + 58 536 85 60
  • kontakt@spmalaslonca.pl