Podziękowanie za udział w akcji “Szkoła do hymnu”
21 listopada 2019
Dzień Praw Dziecka
22 listopada 2019
Podziękowanie za udział w akcji “Szkoła do hymnu”
21 listopada 2019
Dzień Praw Dziecka
22 listopada 2019

Podziękowanie za udział w akcji “Szkoła pamięta”

Otrzymaliśmy podziękowanie od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego za włączenie się do akcji „Szkoła pamięta”, która miała swój finał w piątek, 25 października br. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności.

Do akcji „Szkoła pamięta” przyłączyło się prawie 1,3 mln uczniów oraz 108 tys. nauczycieli.