Spektakl pt.: “Piracka wyspa”
19 października 2017
Nasza szkoła przystąpiła do Akcji Dziecko w Potrzebie
19 października 2017
Spektakl pt.: “Piracka wyspa”
19 października 2017
Nasza szkoła przystąpiła do Akcji Dziecko w Potrzebie
19 października 2017

Warsztaty teatralno – profilaktyczne

Dnia 18 października w naszej szkole odbyły się warsztaty teatralno – profilaktyczne przeciwko przemocy, cyberprzemocy, agresji wśród dzieci i młodzieży. Przeprowadził je wykwalifikowany trener z firmy “Kurtyna” z Krakowa. W warsztatach, w których wzięli udział uczniowie klas IV – VII poruszono następującą tematykę:

  • konflikt, relacje między ludźmi, relacje w rodzinie, metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w domu i w szkole;
  • empatia i zachowania społeczne, zjawisko tolerancji, itp. na tle rodzinno – kulturowym oraz ogólnospołecznym;
  • nasilające się zjawisko przemocy wśród dzieci i młodzieży, upokarzanie ofiar w internecie, pomoc pokrzywdzonym dzieciom;
  • wieloaspektowość zjawiska przemocy w tym cyberprzemocy, “hejt” w sieci internetowej, “stalking” jako współczesna forma nękania i zastraszania ludzi.

Warsztaty zostały w całości sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Subkowach, za co serdecznie dziękujemy.