Podziękowanie za zaangażowanie w Akcję Bożonarodzeniową “Polacy Kresowym Straceńcom”

Szanowni  Państwo
Pracownicy Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Przedstawiciele JST,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy, Uczniowie, Szkolni Koordynatorzy, Rodzice, Pracownicy Administracji i Obsługi
Szkół i Placówek województwa pomorskiego

Składam serdeczne podziękowanie i wyrazy  uznania za ogromny wkład pracy i osobiste zaangażowanie w Akcję Bożonarodzeniową „Polacy Kresowym Straceńcom”.

Akcja prowadzona była na terenie całej Polski. Na Pomorzu odbywała się w dniach:
20 listopada – 6 grudnia 2017 roku pod Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Została zorganizowana we współpracy Kuratorium Oświaty
w Gdańsku ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą
w Warszawie.  Przystąpiło do niej około 120 szkół i placówek oświatowych, a także kilka jednostek samorządu terytorialnego. Akcja na Pomorzu miała miejsce po raz pierwszy
i zakończyła się ogromnym sukcesem. Pomorscy Wolontariusze zebrali około 1050 paczek,  które zgromadzono w dziewięciu „punktach zbiorczych” w województwie.
7 grudnia dary przekazano Pracownikom Stowarzyszenia. Oni ofiarowali paczki polskim dzieciom i rodzinom Żołnierzy AK na Kresach,  zgodnie z celem zbiórki.

W dniu dzisiejszym, tj. 5 stycznia 2018 roku, Prezes Stowarzyszenia Pan Artur Konrad złożył wymagane sprawozdanie w MSWiA, w którym została wykazana rekordowa suma zbiórki (w dużej mierze dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu) – 2015 paczek.
W imieniu Rodaków z Kresów Wschodnich II RP i jednocześnie adresatów pomocy,
a także w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, w czasie Gali, która odbyła się 19 grudnia 2017 roku w Kuklówce Radziejowickiej i  – w której miałam zaszczyt uczestniczyć,  Pan Prezes złożył Państwu  serdeczne podziękowania za udział
w tej dobroczynnej akcji.

Szanowni Państwo, zaangażowanie i otwarte na potrzeby drugiego człowieka SERCE potwierdza kolejny raz, że:

 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

             Raz jeszcze Wszystko Darczyńcom serdecznie dziękuję! Szczególne uznanie pragnę wyrazić Państwu Dyrektorom oraz Nauczycielom i Pedagogom ze szkół
i placówek, które pełniły rolę „punktów zbiorczych”, a także Dyrektorom Delegatur Kuratorium Oświaty w Gdańsku (Delegatury: w Słupsku, w Tczewie, w Kościerzynie).

Dziękując raz jeszcze za wspólne działanie, na progu Roku 2018 życzę wszystkim Państwu zdrowia oraz realizacji planów zawodowych i osobistych, a także satysfakcji
z podejmowanych aktywności.

Z wyrazami szacunku

Pomorski Wicekurator Oświaty

Małgorzata Bielang

Koordynator zbiórki paczek “Polacy Kresowym Straceńcom” – Region Pomorze

Comments are closed.
Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
  • Mała Słońca; ul. Długa 1
  • + 58 536 85 60
  • kontakt@spmalaslonca.pl