Mała Słońca

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

pragnę poinformować, że w w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego “Przystań w sieci”, którego głównymi celami są:

• Przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu.• Uświadomienie młodym ludziom, na jakie zagrożenia należy być przygotowanym podczas korzystania z internetu.• Wyposażenie nauczycieli w wiedzę umożliwiającą reakcję w sytuacji niepożądanych zdarzeń lub zachowań młodych ludzi w sieci.• Kształtowanie postawy krytycznego podejścia do informacji zamieszczonych w internecie.• Promowanie pozytywnych zachowań w sieci.

Projekt skierowany jest do klasy 7 i 8 oraz do nauczycieli uczących w tych klasach. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pedagog szkolny.

Elementy projektu

Projekt „Przystań w sieci” składa się z kilku różnych inicjatyw, takich jak:

1. Kursy e-learningowe dla nauczycieli2. Kursy e-learningowe dla uczniów3. Tematyczne konferencje dla nauczycieli, wzbogacające wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci4. Dzień Świadomego Korzystania z Internetu, który może zostać zorganizowany na terenie placówki szkolnej5. Konkurs na projekt społecznej kampanii informacyjnej

Kursy zostały podzielone na następujące moduły tematyczne:

1. Prywatność w sieci2. Cyberprzemoc3. Cyberzagrożenia 4. Szkodliwe i niebezpieczne treści5. Cyfrowe ślady i reputacja online6. Fałszywe informacje

Kursy zostały osobno zaprojektowane dla nauczycieli, osobno dla uczniów klas 7-8. Każdy nauczyciel, który zrealizuje wybrany kurs tematyczny i uzyska pozytywny wynik w teście sprawdzającym wiedzę, będzie mógł udostępnić kurs o tej samej tematyce swoim uczniom. Im więcej kursów e-learningowych zrealizuje nauczyciel, tym więcej kursów o tej samej tematyce będzie mógł udostępnić swoim podopiecznym. Platforma e-learningowa będzie dostępna do czerwca 2021 r., co pozwoli odpowiednio zaplanować ich realizację.

O kolejnych działaniach będę informowała.

Więcej informacji o projekcie znajduje się w poniższych linkach.

przystan_w_sieci_opis_projektu

InformacjadlaRodzicow-BezpieczniezprojektemedukacyjnymPrzystanwsieci

Pozdrawiam serdecznie,

Magdalena Masa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
  • Mała Słońca; ul. Długa 1
  • + 58 536 85 60
  • kontakt@spmalaslonca.pl