Klasa II i III przystąpiły w tym roku szkolnym do dwóch projektów edukacyjnych.

Projekt I “CZYTAM Z KLASĄ” (ogólnopolski) ma na celu:

– wzbudzenie u uczniów ciekawości literackiej,

– rozwijanie aktywności czytelniczej,

– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

– integracja zespołu klasowego,

– współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

MODUŁ I

KLASA II

Uczniowie wysłuchali baśni H. Ch. Andersena “Słowik”, którą czytała nam pedagog, a później przystąpili do następujących zadań:

1.Zaprojektowali i wykonali zakładki do książek nawiązujące do lektury. Zakładki podarowali wybranej przez siebie osobie.

2. Przygotowali plakaty zachęcające do przeczytania tej lektury i układali hasła, a pani Ania Balcerzak – Cheda napisała piękny wiersz o słowiku – dziękujemy !

3. Uzupełniali lekturnik (każdy na miarę swoich możliwości).

Projekt II “ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM!” dotyczy edukacji prozdrowotnej. Przystąpiły do niego klasy I, II i III. W ramach etapu JESIEŃ zespoły realizowały następujące zadania:

1. Lekcję: Smacznie – zdrowo – kolorowo!

2. Konkurs: Zagadki owocowo – warzywne.

3. Lekcję: Każdy uczeń chce zostać Siłaczkiem.

4. Konkurs: Order miłośnika sportu.

5. Forum zdrowia: Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw?

...
Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
  • Mała Słońca; ul. Długa 1
  • + 58 536 85 60
  • kontakt@spmalaslonca.pl