„Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa”.

Karta rowerowa

Jazda rowerem daje uczniom zarówno wiele korzyści, jak i radości.

Do 10 roku życia jazda powinna odbywać się bezwarunkowo pod opieką osoby dorosłej – rodzica albo innego opiekuna. Później możliwe są samodzielne przejażdżki, choć należy oczywiście pamiętać o bezpieczeństwie. Aby uzyskać dokument uprawniający do jazdy należy zdać egzamin na kartę rowerową. Kartę rowerową może uzyskać ten, kto: skończył 10 lat, wykazał się dobrą znajomością zasad ruchu drogowego, opanował technikę kierowania rowerem. Nasi uczniowie systematycznie utrwalali sobie przepisy ruchu drogowego. Zwieńczeniem tych lekcji był egzamin na kartę rowerową. Wszyscy uczniowie uzyskali pozytywny wynik egzaminu teoretycznego, a następnie przystąpili do egzaminu praktycznego, który przeprowadzili  Funkcjonariusze Posterunku Policji w Subkowach.

Comments are closed.
Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
  • Mała Słońca; ul. Długa 1
  • + 58 536 85 60
  • kontakt@spmalaslonca.pl