27 PAŹDZIERNIKA 2010R. w naszej szkole zostało otwarte MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO. Powstało ono dzięki programowi Działaj Lokalnie oraz sponsorom: WÓJT GMINY SUBKOWY, BOL – TRANS, BUDJAX, POWER – GROUP, BANK SPÓŁDZIELCZY, M.M.MALMUROWIE, RODZICE.

W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Subkowy, Sołtys wsi Mala Słońca,przedstawiciele Działaj Lokalnie, sponsorzy, rodzice.

Dyrektor M.Kwiatek w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ścisłą współpracę pomiędzy szkołą, rodzicami, policją oraz innymi instytucjami, która ma na celu podniesienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Uroczystego otwarcia dokonali dyrektor, wójt gminy Subkowy, przedstawiciele posterunku policji w Subkowach, przedstawiciel Działaj Lokalnie.

Uczniowie naszej szkoły uświetnili tę niecodzienną uroczystość częścią artystyczną. Przygotowali krótką inscenizację związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.W ramach otwarcia miasteczka ruchu drogowego uczniowie współzawodniczyli w konkursach związanych z przepisami ruchu drogowego.

Rodzice przygotowali kawiarenkę,w której serwowali domowe ciasta i napoje. Działała szczęśliwa loteria fantowa, każdy los był wygrany. Ukoronowaniem uroczystości była wspaniała dyskoteka.

Szkoła Mała Słońca

...
Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
  • Mała Słońca; ul. Długa 1
  • + 58 536 85 60
  • kontakt@spmalaslonca.pl