19 października w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne ukierunkowane na przeciwdziałanie uzależnieniom. Przeprowadził je wykwalifikowany trener z firmy „Kurtyna” z Krakowa, pan Maciej Bierniak. W warsztatach, w których wzięli udział uczniowie klas IV – V poruszono następującą tematykę:

  1. Narkotyki, „dopalacze” i inne środki psychoaktywne zagrażające życiu i zdrowiu.
  2. Alkohol, nikotynizm, bierne palenie, konsekwencje zdrowotne wynikające z picia alkoholu i palenia papierosów, nasilające się zjawisko e – papierosów w szkołach.
  3. Uzależnienie od mediów, telefonów komórkowych, Internetu, hazardu.

Warsztaty zostały w całości sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Subkowach, za co serdecznie dziękujemy.

...
Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
  • Mała Słońca; ul. Długa 1
  • + 58 536 85 60
  • kontakt@spmalaslonca.pl