Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem pani Anny Balcerzak – Chedy przygotowali uroczysty apel i słodki plakat …..

W imieniu wszystkich uczniów wyrazili wdzięczność za codzienny trud pracy nauczycieli, ich poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Popłynęło również wiele ciepłych słów w kierunku pracowników administracji i obsługi szkoły.

Następnie pan dyrektor Marceli Kwiatek podziękował wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz oświaty, a wyróżniającym się pracownikom wręczył Nagrody Dyrektora Szkoły.  Pogratulował również pani Wandzie Chroboczek, która została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Nadaje się go za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Następnie głos zabrała pani inspektor ds. oświaty Justyna Dziak, życząc wszystkim pracownikom szkoły wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej oraz przekazując wyróżnionym nauczycielom Nagrody Wójta Gmina Subkowy.

 

Comments are closed.
Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
  • Mała Słońca; ul. Długa 1
  • + 58 536 85 60
  • kontakt@spmalaslonca.pl