Rozkład jazdy autobusów szkolnych 08 listopada 2018 roku (czwartek)
5 listopada 2018
“Dzień Niepodległości” w Subkowach
13 listopada 2018
Rozkład jazdy autobusów szkolnych 08 listopada 2018 roku (czwartek)
5 listopada 2018
“Dzień Niepodległości” w Subkowach
13 listopada 2018

Uroczystość nadania imienia

Uroczystość nadania imienia Ireny Sendlerowej i sztandaru Szkole Podstawowej w Małej Słońcy

W czwartek 8 listopada odbyło się nadanie imienia Ireny Sendlerowej i sztandaru Szkole Podstawowej w Małej Słońcy. Społeczności szkolnej towarzyszyli zaproszeni goście. Było nam niezmiernie miło, że w tej historycznej uroczystości udział wzięli:

– pani Janina Zgrzembska córka Patronki szkoły Ireny Sendlerowej,
– pani Katarzyna Ludwiniak przyjaciółka rodziny, nauczycielka szkoły 163 w Warszawie,
– pan Mirosław Murzydło wójt Gminy w Subkowach,
– pan Jacek Lisewski Przewodniczący Rady Gminy w Subkowach,
– pani Anna Mokwa skarbnik Gminy w Subkowach,
– ksiądz Feliks Kamecki proboszcz Parafii św. Stanisława i Męczennika w Subkowach,
– ojciec Jarosław Górka proboszcz Parafii św. Wojciecha w Gorzędzieju,
– pan Waldemar Pawlusek, radny powiatowy i dyrektor Zespołu Szkół w Subkowach,
– pan Jerzy Krzebietke dyrektor Zespołu Szkół w Subkowach,
– pani Bożena Wysocka dyrektor Zespołu Szkół w Subkowach,
– pani Dorota Nawój dyrektor Domu Kultury w Subkowach,
– pan Krzysztof Leszczyński dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “Hipokrates”,
– pani Gabriela Kamińska dyrektor Biblioteki Publicznej w Subkowach,
– pan Damian Sowa Kierownik Posterunku Policji w Subkowach,
– pani Alicja Olszewska przewodnicząca Niezależnego Samorządu Związku zawodowego “Solidarność” w Tczewie,
– pani Lidia Mułkowska prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego,

a także Radni i Sołtysi Gminy Subkowy, pracownicy Urzędu Gminy, pracownicy instytucji współpracujących ze szkołą, emerytowani nauczyciele naszej szkoły, przyjaciele szkoły.

Po przywitaniu wszystkich przybyłych gości, rodzice zaprezentowali sztandar. Ojciec Jarosław Górka poświęcił sztandar i nastąpiło jego uroczyste przekazanie przez Radę Rodziców na ręce pana dyrektora. Poczet flagowy został zastąpiony pocztem sztandarowym. Następnie uczniowie ślubowali, przyrzekając otaczać sztandar czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły i Ojczyzny. W kolejnej części uroczystości darczyńcy zostali poproszeni o umieszczenie gwoździ pamiątkowych w drzewie sztandaru.

Lista Darczyńców:
Pracownicy ZKPiP w Małej Słońcy, Uczniowie ZKPiP w Małej Słońcy, Rodzice uczniów, Mirosław Murzydło Wójt Gminy Subkowy, Bank Spółdzielczy w Tczewie, Piekarnia w Subkowach, Mirosława i Bogdan Fiwek, Tadeusz Kobus, Alicja i Bogdan Zalewscy, Stanisław Dziak, Anna i Dariusz Jurczyńscy, Monika i Marcin Malmurowie, Elżbieta i Jan Czachorowscy, Anna i Paweł Andrzejczak, Sylwia i Krzysztof Radłowscy, Angelika i Michał Jędraszka, Justyna i Marek Loduchowscy, Marcin Musiał, PHU Koszałka Sp. z o.o., Rollmax Sp. z o.o., Stewopol MS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa. Osoby, które bezinteresownie wspomagają naszą szkołę i poświęcają jej swój cenny czas zostały uhonorowane tytułem “Przyjaciela Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy”.

Następnie odsłonięto tablicę upamiętniającą fakt nadania imienia Ireny Sendlerowej naszej szkole. Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni mieli okazję obejrzeć i wysłuchać przepiękny program artystyczny, opowiadający o życiu i wspaniałych czynach Ireny Sendlerowej, przygotowany przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.