„Trzymaj Formę” – ogólnopolski program promujący zdrowy styl życia

Trzymaj Formę”

– ogólnopolski program promujący zdrowy styl życia

realizowany w naszej szkole pod hasłami:

“Fast foot – tupot szybkich stóp”

“My tak pięknie wyglądamy, bo się zdrowo odżywiamy”

1 W styczniu 2018 roku wychowawcy klas V-VII przeprowadzili wśród swoich uczniów ankietę diagnozującą poziom wiedzy na temat zdrowia i własnych zachowań prozdrowotnych. Po analizie wyników ankiet, jak również przeprowadzonych rozmów i obserwacji, zdecydowano jakie problemy staną się priorytetowe. Następnie nauczyciele przypomnieli młodzieży na czym polega praca metodą projektu oraz przedstawili zagadnienia jakich ma dotyczyć planowany projekt.

2. Diagnoza wstępna przeprowadzona wśród uczniów wykazała, że zdecydowanie należy skupić się na aktywności ruchowej i zdrowym odżywianiu. Na etapie planowania przebiegu pracy oprócz nauczycieli włączeni zostali również uczniowie. To oni dokonali wyboru podstawowych działań, do których należały: w obszarze sportu: “Fast foot – tupot szybkich stóp”, a w obszarze prawidłowej diety: “My tak pięknie wyglądamy, bo się zdrowo odżywiamy”.

“Fast foot – tupot szybkich stóp”:

– uczniowie przygotowali poradniki w formie plakatów, w których przedstawili rodzaje aktywności fizycznej najodpowiedniejsze dla młodzieży w wieku szkolnym.

– przeprowadzona została akcja pod tytułem “Pląsająca pauza”. Przez cały czas trwania projektu, codziennie jedna piętnastominutowa przerwa międzylekcyjna przeznaczona została na aktywność sportową prowadzoną w grupie. Uczennice z klasy VI prowadziły ćwiczenia taneczne, w których brali udział uczniowie klas I-VII.

– na podstawie informacji zawartych w poradnikach przygotowanych przez uczniów klasy szóstej, organizowane były zabawy i gry terenowe pod hasłem “My się aury nie boimy i w terenie chętnie ćwiczymy”. Były one przeprowadzane podczas zajęć wychowania fizycznego, po wcześniejszych konsultacjach z nauczycielem. Zestaw gier i zabaw dostosowywano do panującej pory roku.

– kolejnym działaniem były: „Wiosenny bieg przełajowy” i “Test Coopera”. Uczniowie wraz z nauczycielem wyznaczyli trasę biegu i nadzorowali jego przebieg. Oprócz działań promujących sport, dużą wagę grupa ta przyłożyła do nabycia przez uczniów umiejętności kontroli własnego zdrowia oraz świadomości w dokonywaniu wyborów sprzyjających zdrowiu. Stąd też nasi uczniowie, wraz z nauczycielką biologii, przeprowadzili u uczestników biegu pomiar ciśnienia tętniczego i pulsu, zarówno spoczynkowego, jak i po wysiłku.

“My tak pięknie wyglądamy, bo się zdrowo odżywiamy”

– uczniowie zapoznali się z wartościami zdrowotnymi produktów spożywczych, np. budowali piramidę żywieniową, wykonali plakat „Piramida zdrowia”

– uczestniczyli w zajęciach „Odżywiam się zdrowo” i „Myj owoce i warzywa”

– rozwiązywali rebusy, zagadki, krzyżówki, których bohaterami były: Owoce, Warzywa, Witaminy, Woda

– poznali rolę poszczególnych witamin i konsekwencje ich braku

– wykonywali gazetki ścienne propagujące zasady zdrowego stylu życia oraz zasady zdrowego odżywiania

– zakładali “Zielony klasowy ogród”- pochłaniacz dwutlenku węgla

– uczestniczyli w spacerach i zabawach na świeżym powietrzu

– nauczyli się obliczać BMI i sprawdzili jak wygląda to u nich.

Realizowany projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem dzieci. Podjęte działania dostarczyły wszystkim wielu pozytywnych przeżyć i emocji. Zadania wykonywane były z ogromną pasją i kreatywnością. Wszyscy zdobyli bezcenną wiedzę na temat zdrowego odżywiania i aktywnego spędzania czasu wolnego.

...
Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
  • Mała Słońca; ul. Długa 1
  • + 58 536 85 60
  • kontakt@spmalaslonca.pl