Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego “Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Konkurs realizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod honorowym patronatem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspierany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie, odbyły się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, mające na celu przygotowanie merytoryczne młodych artystów.

Wszystkie zgłoszone prace oceniały komisje regionalne, a następnie najlepsze prace ze wszystkich województw były oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Prace laureatów każdego ze szczebli zostały nagrodzone, a uroczysty finał etapu centralnego odbył się w Warszawie, gdzie autorom najciekawszych prac zostały wręczone nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez MRiRW, PIP, patronów konkursu oraz firmy współpracujące.

Na uroczysty finał do Warszawy został zaproszony nasz uczeń Jan Andrzejczak, który otrzymał wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim konkursu ! Składamy serdeczne gratulacje !

Nasi laureaci etapu wojewódzkiego:

Jan Andrzejczak – z kl. II – I miejsce

Piotr Makowski z kl. VII – II miejsce

Zofia Kulwińska z oddziału “0”- III miejsce

Agnieszka Kulwińska z kl. II – wyróżnienie

Dominika Loduchowska z kl. VII – wyróżnienie

Serdecznie gratulujemy !!!

Dyplom Z Kulwińska (09 2018 KRUS)

Dyplom J. Andrzejczak

Dyplom Prezesa

Dyplom J Andrzejczak (09 2018 KRUS)

Comments are closed.
Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
  • Mała Słońca; ul. Długa 1
  • + 58 536 85 60
  • kontakt@spmalaslonca.pl