Wybory do Samorządu Uczniowskiego

27 września odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które wyłoniły samorządową reprezentację szkoły w roku szkolnym 2019/2020:

  • Przewodnicząca: Dominika Loduchowska  – kl. 8
  • Zastępcy: Agata Rewers, Wiktoria Maza – kl. 8
  • Skarbnik: Monika Jasińska – kl. 8
  • Członkowie:

kl. IV: Julia Loduchowska, Julia Meller, Marcel Orlikowski

kl. V: Tomasz Domke, Wojciech Maza, Ilona Pałkowska, Kacper Koseda

kl. VI: Małgorzata Makowska, Paweł Kopp – Ostrowski

kl. VII: Kinga Janaszek, Oliwia Błeńska, Jakub Wiśniewski, Wojciech Strzępek