Szkoła Mała Słońca

Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy I

Szkoła Mała Słońca

Informacja o rekrutacji do klasy I

Szkoła Mała Słońca

Klauzula informacyjna

Szkoła Mała Słońca

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacji

Szkoła Mała Słońca

Komunikat dyrektora

Szkoła Mała Słońca

UCHWAŁA NR XXVI/167/17
RADY GMINY SUBKOWY

Szkoła Mała Słońca

Postępowanie rekrutacyjne