Procedury zwrotu PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK

Procedury zwrotu PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK

Procedury zwrotu PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK

DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZKPIP W MAŁEJ SŁOŃCY W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej odbywać się będzie  od 22.06. 2020 r. do 25.06.2020 r. w  godzinach od 9.00 do 12.00.

  • klasy I-III 22-23.06.2020 r. (poniedziałek, wtorek)
  • klasy IV-VIII 24-25.06.2020 r. (środa, czwartek)

2. Wypożyczone książki oraz podręczniki   należy oddać w komplecie ( bez ćwiczeń i podręczników do religii), spakowane w zabezpieczonej reklamówce z opisaną wewnątrz kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica).  Przed dokonaniem zwrotu  należy usunąć foliowe okładki z podręczników, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książek – wyprostowanie pogiętych kartek, wygumkowanie notatek, sklejenie ewentualnych rozdarć.

2. Uczeń bądź rodzic dokonujący zwrotu powinien być w ochronnej maseczce / przyłbicy i rękawiczkach, obowiązuje  zachowanie dystansu 2 m między poszczególnymi osobami. Przed wejściem do placówki należy zdezynfekować ręce.

4. Zwrot wypożyczonych  materiałów oraz ich składowanie będzie odbywało się w miejscu wskazanym przez danego pracownika szkoły (wydzielone pomieszczenie).

5. Przyjęte książki i podręczniki odbędą obowiązkową kwarantannę.

6. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza , o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailowo.

7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników rodzice ucznia ponoszą za nie odpowiedzialność materialną (należy go odkupić w ustalonym terminie, natomiast zniszczony podręcznik uczeń pozostawia dla siebie).

Anna Balcerzak-Cheda