Informacje o Liceum Ogólnokształcącym 8️⃣
8 kwietnia 2021
ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZKPiP w MAŁEJ SŁOŃCY NR 7/2021 z 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany organizacji pracy ZKPiP w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
9 kwietnia 2021
Informacje o Liceum Ogólnokształcącym 8️⃣
8 kwietnia 2021
ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZKPiP w MAŁEJ SŁOŃCY NR 7/2021 z 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany organizacji pracy ZKPiP w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
9 kwietnia 2021

Konkurs Ortograficzny – sukces naszego ucznia

Powiatowy Konkurs Ortograficzny – sukces ucznia naszej szkoły

Aleksander Musiał, uczeń klasy 7 zdobył wyróżnienie w Powiatowym Konkursie dla klas 7 i 8 pt: „Najpiękniejsze Wiosenne Dyktando”, zorganizowanym przez Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie.

Celem konkursu na Najpiękniejsze Wiosenne Dyktando było uwrażliwienie młodzieży
na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną oraz zachęcenie do zwiększania własnych zasobów leksykalnych i troski o estetykę słowa pisanego.

Do Jury Konkursu wpłynęło 20 prac. Wyłoniono 6 laureatów, między innymi naszego ucznia Aleksandra.

Gratulujemy!