Powiatowy Konkurs Ortograficzny – sukces ucznia naszej szkoły

Aleksander Musiał, uczeń klasy 7 zdobył wyróżnienie w Powiatowym Konkursie dla klas 7 i 8 pt: „Najpiękniejsze Wiosenne Dyktando”, zorganizowanym przez Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie.

Celem konkursu na Najpiękniejsze Wiosenne Dyktando było uwrażliwienie młodzieży
na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną oraz zachęcenie do zwiększania własnych zasobów leksykalnych i troski o estetykę słowa pisanego.

Do Jury Konkursu wpłynęło 20 prac. Wyłoniono 6 laureatów, między innymi naszego ucznia Aleksandra.

Gratulujemy!

...