Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

Wojewódzka Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny prac w konkursie plastycznym „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych” w kategorii uczniowie klas I – III szkoły podstawowej przyznała:

Janowi Andrzejczak uczniowi klasy II naszej szkoły I miejsce

Agnieszce Kulwińskiej uczennicy klasy II naszej szkoły III miejsce

            Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród odbyła się 24 maja 2019 r. w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku-Oliwie. Nasi laureaci wybrali się na tę uroczystość wraz z całą swoją klasą. Po podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród cała klasa II zwiedzała ZOO.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy 🙂