Zarządzenie dyrektora ZKPiP Nr 5/2022 z dnia 07 lutego 2022r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną.