Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć