Zarządzenie Nr 14/2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie VIII