Zarządzenie Dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w szkole z dnia 14 pażdziernika 2020