Przesiewowe badania psychologiczno – pedagogiczne w naszej szkole

Szanowni Rodzice,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tczewie zaproponowała przeprowadzenie w naszej szkole badań przesiewowych w klasach IV – VI pod kątem dyskalkulii. Będą to badania pedagogiczne (zadania matematyczne i krótki wywiad z uczniem) oraz badania psychologiczne (określenie potencjału intelektualnego). Badania odbędą się w szkole. Warunkiem przystąpienia ucznia do badania jest wypełnienie przez rodzica wniosku o przeprowadzenie psychologiczno – pedagogicznego badania przesiewowego.

31 maja odbyła się pierwsza część badań. Druga część odbędzie się prawdopodobnie 5 czerwca.

 

 

 

Comments are closed.
Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
  • Mała Słońca; ul. Długa 1
  • + 58 536 85 60
  • kontakt@spmalaslonca.pl