Rok 2011

Dnia 9 listopada 2011r. w naszej szkole odbył się koncert muzyki poważnej. W programie pod kierunkiem p. Jana Kępczyńskiego uczniowie mogli usłyszeć utwory K.Kurpińskiego, S.Moniuszko, F.Chopina, M.K.Ogińskiego, I.Paderewskiego. Koncert uświetniły piosenki i pieśni w wykonaniu Jana Kępczyńskiego. Dzieci chętnie uczestniczyły w konkursach muzycznych.
Read more
W dniu 13 października 2011r. w naszej szkole odbyła się Uroczystość Pasowania na Ucznia.
Read more
Dnia 10 paździenika 2011 roku do naszej szkoły zawitał zespół teatralny GRUPA T Z Małej Nies
Read more
Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest p. Joanna Kurek organizuje w naszej szkole różne imprezy:
Read more