Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła kolejny raz uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń. W ramach konkursu uczniowie wraz z nauczycielami wykonywali różne zadania. Angażowali się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Odbywały się między innymi: zajęcia profilaktyczne, spotkania z policjantami i pogadanki poświęcone różnym tematom. Dzieci brały udział w wielu przedsięwzięciach, dzięki którym uczyły się zasad bezpiecznego zachowania w szkole, w domu, na ulicy.

Otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający nasze działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole i poza nią, z którego jesteśmy jak zawsze bardzo dumni.

Szkoła Mała Słońca