ZIEMIA, OGIEŃ, WODA, POWIETRZE to wielkie żywioły, trzeba znać i przestrzegać zasad bezpieczeństwa, kiedy zajdzie potrzeba zmierzenia się z nimi. O tym między innymi rozmawialiśmy na zajęciach. Projektowaliśmy stroje i rekwizyty do scenki dramowej “Zachowania żywiołów”, a potem w grupach przedstawialiśmy. Wykonywaliśmy też prace plastyczne wybranego żywiołu. Dowiedzieliśmy się o działalności specjalnych grup ratowniczych niosących pomoc potrzebującym i poszkodowanym.

...