Komunikat (02.-03. 11. 2017 r.)
25 października 2017
6 signs your school needs a new website
3 listopada 2017
Komunikat (02.-03. 11. 2017 r.)
25 października 2017
6 signs your school needs a new website
3 listopada 2017

Konkurs “Anioł dla Marci”

Konkurs ,,Anioł dla Marci”

Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy przyłączył się do międzyszkolnego konkursu zatytułowanego ,,Anioł dla Marci”. Jest on odpowiedzią na akcję Adopcja Serca dla Marci Heleny Freitas, czteroletniej dziewczynki z miejscowości Portal de Furna na wyspie Santiago u zachodnich wybrzeży Afryki. Konkurs jest konkretną formą pomocy misjom, wyrażającą się w duchowej i materialnej opiece nad najuboższymi dziećmi. Pieniądze pozyskane z wykonanych przez dzieci i młodzież aniołów, przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z życiem i kształceniem Marci.