Spektakle profilaktyczne

Dnia 17 października br. w ZKPiP w Małej Słońcy odbyły się dwa spektakle profilaktyczne w wykonaniu aktorów teatru “Kurtyna” z Krakowa. Uczniowie z klas I – III obejrzeli spektakl pt.: “Zaczarowany eliksir”, natomiast dzieci z przedszkola uczestniczyły w spektaklu pt.: “Mapa skarbów”.

 

Wartości profilaktyczno – wychowawcze zawarte w spektaklach:

Edukacja zdrowotna – kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, szkodliwy wpływ używek (takich jak alkohol, papierosy) i „śmieciowego” jedzenia na zdrowie człowieka.
Kształtowanie postaw społecznych – wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, zachowanie obowiązujących norm i reguł kultury osobistej, odróżnianie dobra od zła, nieufność w stosunku do nieznajomych dorosłych oferujących prezenty czy też zachęcających do wspólnej zabawy lub spaceru.

Spektakle wzbudziły pozytywne zainteresowanie wśród uczniów, którzy oglądali je z zaciekawieniem i chętnie brali udział w zabawach zaproponowanych przez aktorów.

Program profilaktyczny oraz warsztaty profilaktyczne zostały w całości sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Subkowach.

...
Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
  • Mała Słońca; ul. Długa 1
  • + 58 536 85 60
  • kontakt@spmalaslonca.pl