Spektakl pt. “Niewinna gra”

Spektakl profilaktyczny

         29 marca br. w ZKPiP w Małej Słońcy aktorzy z Teatru “Kurtyna” zaprezentowali klasom 4-8 spektakl profilaktyczny pt. “Niewinna gra”.   

Wartości wychowawczo-profilaktyczne przedstawione w spektaklu: kształtowanie postaw społecznych – wpływ grupy rówieśniczej na zachowania innych osób, radzenie sobie z negatywnymi emocjami oraz zachowaniami agresywnymi. Zdrowie, edukacja zdrowotna – postawy otwarte na poszukiwanie pomocy, kondycja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zagrożenia dla życia związane z uzależnieniem od alkoholu, papierosów, uzależnienia behawioralne (od telefonów czy internetu) jako nowa jednostka chorobowa. Bezpieczeństwo, profilaktyka zachowań ryzykownych: troska o własne bezpieczeństwo w relacjach opartych o kontakty w Sieci, umiejętność przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji.

Spektakl został w całości sfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Subkowach.

Dyrekcja szkoły wraz z gronem pedagogicznym składają serdeczne podziękowania.

...
Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
  • Mała Słońca; ul. Długa 1
  • + 58 536 85 60
  • kontakt@spmalaslonca.pl