Program profilaktyki czerniaka skóry – “Znamię? Znam je”.

W klasie VII oraz VIII realizowany jest „Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka”. Jego głównym celem jest budowanie świadomości występowania czerniaka, odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży. W ramach realizacji programu uczniowie poznali czynniki ryzyka oraz metody skutecznej profilaktyki, zdobyli umiejętność samobadania skóry oraz różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE.

...