Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Nasza szkoła uczestniczyła w bieżącym roku szkolnym w ogólnopolskim konkursie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń, którego hasło brzmiało: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

 
Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

 
Przez 6 miesięcy uczniowie wykonali wszystkie zadania konkursowe, co zostało pozytywnie ocenione przez jury i pozwoliło szkole zdobyć tytuł BEZPIECZNEJ SZKOŁY.

 
Konkursowi patronował Komitet Honorowy, w skład którego weszli: Minister Sprawiedliwości RP, Rzecznik Spraw Obywatelskich, rektorzy i prorektorzy szkół wyższych, a także Kuratorzy Oświaty z ośmiu województw.

 
Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

...
Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
  • Mała Słońca; ul. Długa 1
  • + 58 536 85 60
  • kontakt@spmalaslonca.pl