Pożegnanie klasy ósmej ….

W poniedziałek 17 czerwca 2019 r. uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy zakończyli swoją edukację w murach naszej szkoły.

Towarzyszyli im rodzice, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, klasa 7 oraz zaproszeni goście. Pierwszą część uroczystości wypełnił program artystyczny przygotowany przez klasę 8, stanowiący podsumowanie ich kilkuletniego pobytu w szkole. Podczas drugiej części tej wzruszającej uroczystości ósmoklasiści odebrali z rąk dyrektora i wychowawcy dyplomy absolwentów szkoły, a uczniowie wyróżnieni za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali nagrody książkowe. Rodzicom wyróżnionych uczniów zostały wręczone listy gratulacyjne. Program artystyczny zaprezentowała również klasa 7, żegnając się w ten sposób ze starszymi koleżankami i kolegami. A potem były rozmowy i wspomnienia przy kawie i cieście.