Podziękowanie

Otrzymaliśmy podziękowanie od Hospicjum „Pomorze Dzieciom” w Gdańsku za włączenie się w akcję charytatywną.