Komunikaty

9 kwietnia, 2019

Organizacja Egzaminu Ósmoklasisty

3 kwietnia, 2019

Komunikat Dyrektora ZKPiP w Małej Słońcy

29 marca, 2019

Akcja Dzień Ziemi 2019 – konkurs

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji Dzień Ziemi 2019, firma EKOPHONE zachęca naszą szkołę do aktywnego uczestnictwa w XII ogólnopolskiego konkursu pod hasłem: ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY […]
19 marca, 2019

Harmonogram Rekolekcji Wielkopostnych

Harmonogram Rekolekcji Wielkopostnych
7 marca, 2019

Rekrutacja do szkół

We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po trzyletnim gimnazjum i po ośmioklasowej szkole podstawowej. Państwa dzieci mogą wybrać szkołę spośród następujących typów szkół: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia.